Lars Dufvas hus i Tumbo. Blommorna är Sibirisk Nunneört   från 1995

- tillbaka -