Månadens hus i Hallsberg       9 november 2011 

- tillbaka -