Molle vid gamla smedjan i Hallsberg   7 oktober 2012

- tillbaka -