Höst i Hallsbergstrakten   11 oktober 2012

- tillbaka -