Björkskogen i Hallsberg   11 oktober 2012

- tillbaka -