Fackelblomster sedda i Hallsberg, en viss afton.   22 juli 2013

- tillbaka -