2016-10-26  Höstutsikt från balkongen på Västra storgatan 13 i Hallsberg

- tillbaka -