2016-11-12  Morgonutsikt mot Rösavi och Kumla från balkongen på Västra storgatan 13 i Hallsberg

- tillbaka -