Tegelfabriken i Hallsberg    från 2005

- tillbaka -