Nässelfjäril på Åkertistel. Ekoparken i Hallsberg    från 2010 

- tillbaka -