Fiskmås på Sarons kyrka i Hallsberg    från 2011

- tillbaka -