"Big Yellow rabbit" av Florentijn Hoffman  på Stortorget i Örebro - dessvärre.       6 juli 2011

- tillbaka -