Ornäsbjörk i Hallsberg som lider höst.      2 september 2011

- tillbaka -