På Kumla gård i Hovsta.      9 september 2011

- tillbaka -