Gulsparven

är en sjutusan till räknemästare.
Det är den enda fågeln som räknar när den sjunger
1, 2, 3, 4, 5, 6 - sjuuu. Men trots idogt och envetet  övande
händer det att han räknar fel, men alltid att han i slutänden
hamnar rätt ändå, och slutar med sjuuu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - sjuuu. Eller rent av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - sjuuu.
Kanske i pur distraktion när en hona
kommit för att höra på.
                                                                                  HåG 16/4 2009

Göran Håkansson Copyright Göran Håkansson          - tillbaka -           Göran Håkansson Copyright Göran Håkansson