Hussvalan

Hussvalan

eller varför inte Hushållssvalan, är något av en karaktärsfågel i Hallsberg och det blev uppenbart varför, när den en vacker dag sågs klafsa i leran, som blivit kvar sedan lertaget till tegelfabriken lagts ner, och ivrigt fyllde näbben för att sedan muntert kvittrande resa iväg med lasten i några eleganta svängar genom lufthavet mot pågående bobygge. Utan lera inget husbygge - måntro
att en gång i tidernas begynnelse själva männskan lärde sig av svalorna hur det ska gå till när hus ska byggas.

Nåväl, nog ter sig i alla fall den lilla svalan som en av fågelvärldens lyckligaste när den så glatt kvittrande sträcker ut sina vingar i långa svepande glidflygningar, ...som om den ville krama om hela jorden, och tillvaron.. där man finns.

.................................................HåG juni 2002

.Copyright gäller härstädes

Göran Håkansson Copyright Håkansson Göran


-
tillbaka -