Sädesärlan trippar troget an någon vecka in på aprilmånaden
och äntligen att jag förstått varför; den vill se alla blåsipporna
som tagit sig upp för att se sädesärlan när den trippar an.
Därpå äter ärlan av insekter som gett sig på blåsipporna för att
sitta en stund innan dom vissnar och därefter trippar den an vidare.

HåG 10/4 2009

 Copyright Göran Håkansson Copyright

- tillbaka -