Brukspatron Carl Fredrik Giöbel - anor och viss avkomma

Den Giöbelska släkten har sina anor i Sachsen, vad man kan förstå, och den första kände medlemmen av släkten flyttade till Teplitz i Böhmen där han arbetade som glasblåsare. Vid mitten av 1700-talet dyker släkten upp i Limmared i Södra Åsarps socken i Älvsborgs län. En Mäster Giöbel omnämns där som verksam inom glasbruket, hans namn var Johan Kristoffer Giöbel och han levde mellan åren 1694 – 1751. Han hade två bröder, Paulus född 1697, och Adam 1710-1773. Det är Paulus som är av intresse här eftersom det är han som är säkerställd som anfader till den Giöbelska släktgrenen som efterhand kom att besitta såväl Mårsäter som Bastedalen med Harge Bruk. Paulus synes ha kommit till Sverige via Norge år 1752 och därefter ha slagit sej ner i Tranemo socken där Limmareds glasbruk ligger. Han kom tillsammans med sina söner Hammartin (1730-1790) och Simon (1732-1788) och det är efter Simon som man vet lite bättre om hur den egna släktgrenen utvecklades. Han föddes alltså 1732 och var sedan verksam i Hjo en tid innan han via Botillsäter och Annebergs glasbruk också han hamnade i Limmared som hyttmästare. Efter en tid var han emellertid bosatt i Bro i Värmland, men återvände till Limmared igen där han också dog den 12 juni 1788.
Simon Giöbel får många barn, sju i första äktenskapet med Anna Eriksdotter och fem i andra äktenskapet med Maria Beata. En son i första giftet fick namnet Paulus och han levde mellan åren 1759 och 1829. Även han blev hyttmästare, vid glasbruket Liljedals i Eds socken i Bro i Värmland, som han flyttat till 1813. Gården hette Brotorp och efter giftermål med Christiana Holm (1764 – 1825), från Fröskog på Dal, får dom tio barn, varav några uppnådde vuxen ålder. Däribland Carl Fredrik 1796 – 1866. Han kom efter giftermål med 17-åriga Lovisa Christina Jansson att överta och bruka svärfaderns en gård, Mårsäter i Hammars socken i södra Närke. Till den gården hörde Bastedalen bland annat, men till vad och hur den marken användes är för mej obekant. Kanske var det ett jordbruk med dolda möjligheter… 
Nåväl, Carl Fredrik och Lovisa Christina får efterhand nio barn varav dom två första blev födda på Brotorp och resten på Mårsäter. Nummer fem i ordningen hette Axel Edvin (1844 – 1919) och det är han som efter faderns bortgång 1866 får ärva Bastedalen.
Axel Edvin var ingenjör med utbildning i Leipzig bl.a. Han satte raskt igång att bygga ett corps-de-logi åt sig på Bastedalens marker. År 1875 gifter han sig sedan med Emma Danielsson från Årnäs. Axel Edvin synes ha varit mycket driftig eftersom han startade och drev ett tegelbruk - Harge bruks aktiebolag - alldeles intill hemmet. Nära där Kinaparken är idag. Driftigheten kom också till tydligt uttryck genom att nio barn kom till världen genom hans försorg. Åtta i första äktenskapet med Emma, som efter det inte orkade att bli äldre än 50 år, och ett med nästa hustru, Elvira.
Barnet nummer tre var min mormor Hertha och nummer fyra brodern Harald, född 1876.
Så småningom dör också Axel Edvin en aprildag 1919 och arvet efter honom bör ha varit ganska så ansenligt. Sonen Harald, som också blivit ingenjör, fick överta hela Bastedalen med tegelbruket. Även Harald var en driftig och duktig karl, om än lite butter och tillbakadragen, så skötte och drev han hela anläggningen ända till sin bortgång 1958. Så många barn blev det emellertid inte, trots att han gifte sig med den glättiga Ruth Almqvist, men i alla fall två döttrar kom till världen. Märta 1917 och Kerstin 1920. Märta gifte sig sedan med en C.A. Larsson som blev chef över Hammars glasbruk.

Bastedalens boningshus brinner upp fullständigt i början av 1930-talet och i lågornas rov hamnade hela Selma Giöbels brevsamling och flera kistor med hennes efterlämnade mönster och skisser.
Selma, som var syster till Axel Edvin, levde mellan åren 1843 och 1925 och var en mycket berömd textilkonstnärinna på sin tid.
Ett nytt boningshus byggdes emellertid upp och stod färdigt 1936 genom Haralds försorg.

Harald blev den siste brukspatronen, eller disponenten, som en del dokument kallar honom, och en hel epok gick i graven med honom. Bastedalen blev ett turistjippo med Kinapark och hela Harge tegelbruk revs fram på 1970-talet.

Hallsberg den 12 maj 2014
Göran Håkansson
(Carl Fredrik Giöbels sondotterdotters son)

P.S.

En än intressantare fråga är egentligen hur Mårsäter med innehavet av Bastedalen kom i släktens ägo. En lång historia som slutade med att hela härligheten köptes från Stjernsunds slott av bonden Anders Jansson, född 1787, vars frus far Anders Andersson, 1764-1828, var hemmansägare, häradsdomare och riksdagsman. Således en betydande herre med jättestora ägor runtersikring (för att nu begagna ett gammalt närkingskt uttryck). Anders Jansson var far till Carl Fredriks hustru Christina Lovisa och hon var en mycket försigkommen kvinna vad jag förstått. Bland annat genom stora donationer till Hammars kyrkas tillkomst. Hela hennes släkthistoria har anor och rykten ända bort till Bjälboätten och Folkungarna på 1200-talet, vilket kanske förklarar släktens stora jord- och markinnehav...  Rätt spekulativt, men roligt!

D.S.


En liten anekdot:

Carl Fredrik var, som sondottern Elsa (1882-1979) berättat, mycket god jägare och en mäkta engagerad fiskare. Och som hon förtäljer; "En historia som än idag berättas i Hammars socken visar vilken kraftkarl farfar var. En vinterdag hade han haft ärende till någon som bodde invid sjön Tisnaren och då han på kvällen skulle återvända hem gick han till fots en genväg över isen. Plötsligt kom en varg rusande emot honom, redo till anfall. Blixtsnabbt lyckades Carl Fredrik få tag i "gråbens" svans och dansade runt med honom till dess att han var bedövad av yrsel och Carl Fredrik kunde avliva honom genom att dänga hans huvud hårt i isen. Gör efter det den som kan! Det gällde minsann att döda eller bli dödad. Det sades att det var han som sköt den sista vargen i Närke i början av 1860-talet men åtminstone en varg lär ha kommit till dessa trakter åtskilliga år senare och mött sitt öde, fastän den gången var det inte från farfars bössa."

Historian är god - men är den sann...

- tillbaka -