Håkanssonska släkten                          

Det finns nästan ingenting numera som är känt, nedskrivet eller berättat om den släktgrenen. Endast kyrkböckerna har något lite att förtälja, men är svåra att locka av sina hemligheter då farfars far flyttade mellan Sverige och Danmark och åter till Sverige.
Hur som helst så fanns det en bonde vid namn Åbo Håkan Jönsson född 10/11 1810 i Westraby i Skåne, som tillsammans med hustrun Kjerstina Håkansdotter född 9/1 1809 i Södertou, givit upphov till Jöns Håkansson född den 23/3 1847 i W.Wedåkra i Västerstad, Malmöhus län. Enligt vad annalerna berättar. Jöns flyttar till Köpenhamn 3/11 1869, men bodde 1890 på Belgien 16 B i Helsingborg. Gifter sej med Matilda Beata Persson, med sonen Hjalmar Håkansson som följd. Jöns var skräddare i Köpenhamn och i Helsingborg. Gifter omsider om sig med Maria Charlotta Svensson född den 14/12 1861, från Landskrona.

Hjalmar Axel Fredrik Håkansson – min farfar
Föddes 3 april 1874 i Köpenhamn i Danmark. Han besatt synnerligen goda språkkunskaper som förde honom ut i världen. Han blev anställd på en skeppsmäklarfirma i London och senare även i Sevilla, innan han likaledes blev skeppsmäklare i Libau. Där blev han även delägare i firman fram till 1907 då den upplöstes på grund av politiska oroligheter.
Dessförinnan, kanske runt 1903, gifter han sig med Mary Henriette Cecilie Nielsen, och därav kom sig min far, Arne Håkansson, och även systern Ingrid född 20/4 1904.
År 1909 blir Hjalmar chef för USMC i Sverige, men återvänder snart till  Lettland för ytterligare ett par år i Riga. Redan 1912 är han dock tillbaka på USMC, men denna gång som chef i Köpenhamn, med ansvar för hela nordiska verksamheten. Där förblev han till pensioneringen.
Avlider av ålderssvaghet på ett ålderdomshem i Köpenhamn 13 december 1968, 94 år gammal.

Göran Håkansson den 1 december 2011

- tillbaka -Jöns Håkansson 1880Maria Charlotta Svensson/Håkansson 1880Hjalmar Håkansson år 1902

Hjalmar och Mary på bröllopsresa 1903

 Mary och Hjalmar 1954


Hjalmar 50 år  1924Hjalmar 81 år och Mary 77 år 1955  på sonens 50-årsdag


         

 

- tillbaka -