Ingeniör Axel Giöbel,
Bastedalen 
(i sydöstra Närke).

S.S.Vetterns förste och ende hedersledamot, har verkat mer än de flesta för seglingsidrottens höjande på vår sjö. Lifligt intresserad för allt hvad sund idrott, enkannerligen sjöidrott, heter, rik på initiativ och aldrig ängslig för deras realiserande samt omgifven af en ungdomsskara, hvaraf den kvinnliga ej mindre än den manliga delen besitter stål i arm och en dristig hug, har han sett sitt något afsides liggande Bastedalen bli utgångs- och medelpunkten för ett idrottsligt lif och arbete, som ej har sin like vid Vettern och ej heller mångenstädes hos enskild man i hela vårt land.

- tillbaka -