Några af MICHIGAN 40

                fördelar: 

 

19. Extra stark byggnad: En stor tillökning på styrkan af chassiet är gjord på 1913 års Michigan. Det är af pressadt stål och är både vidare och djupare än chassin på vagnar till betydligt högre pris.

20. Styrrattens läge kan anpassas efter förarens storlek: Mången kan nog räkna sig till de automobilister, som funnit det svårt at köra väl, emedan rattens läge ej varit passande. Läget har antingen varit för högt eller för lågt, pedalerna för korta eller för långa. Det var mindre angenämt att köra dessa vagnar, medan nöjet varit ett helt annat, när Ni funnit en vagn som passat Eder. Michigan har öfvervunnit detta, emedan både rattens läge och pedalernas längd äro justerbara.

21. Utifrån åtkomlig afstängningskran för benzintanken: På höger sida af vagnen ofvanför fotsteget sitter en kran som tjänstgör som afstängningskran för ledningen från benzintanken till carburatorn. Fördelen med detta är att man slipper krypa under vagnen för hvar gång bezinen skall afstängas.

22. Fotstödsaccelerator: Acceleratorn är af genuin Camerontyp, med sidofotstöd. Med foten hvilande på stödet förändras pedalens läge genom sakta sidolutning af foten. På så sätt blifva fotmusklerna ej så tröttade som vid en tvungen ställning.

23. Upprättstående hjul: Ingen del på ett fortskaffningsmedel är så viktig som hjulen. "De måste stå upprätt". På Michigan användes endast äkta Shortsville´s hjul, öfverallt kända som de bästa.
 1 ¾" ekrar användas, 12 st. på hvarje hjul.

Ingeniör G.R. WAHLBERG, Askersund

- tillbaka -