- tillbaka - nästa bild -
 

Träsnitt 1966  -  Sommarkor
Originalkorna betade på ängarna mellan Karlskoga och Degerfors