- tillbaka - nästa bild -
 

Koppar och mässsing - Vindflöjelskulptur  1971  -  Draken på Hagalund