- tillbaka - nästa bild -
 

Diverse material - Elmotorer   1998-10-22  -  Stillastående förändring

Storlek 32X63 cm Bilden ovan är en datoranimering av verket. I verkligheten rör sig dom färgade rundlarna långsamt och bara en gång var fjärde timme. Meningen är att konstverket ska se lite olika ut beroende på när man går förbi och betraktar det. Det är alltså inte den i sig roliga rörelsen som är det primära.
Det är desutom så att det är slumpen som styr åt vilket håll var och en av rundlarna rör sig, vilket ger ett helt slumpmässiga utseendet, inom dom givna rörelseramarna.


Modellen ovan är dock inte det minsta slumpstyrd - tyvärr. Vet inte hur det skulle kunna göras.