- tillbaka - nästa bild -
 

Naturromans
 

Bilden är kreerad i januari och oktober 2006 och är gjord i programmet Paint
Den innehåller 24 fåglar 7 insekter 5 fiskar och ett däggdjur samt ett antal mer eller mindre identifierbara växter