- tillbaka - nästa bild -
 

Oljemålning  1966-1972   -  Galleri  - Eller egentligen Cirkus Kristus
Originalet omkommet i eldsvåda 1983 - Deltagit på Karlskogas Vårsalong 1973 - Storlek 116x70 cm
Fotot som bilden rekonstruerats från mäter 15,9x9,2 cm