- tillbaka - nästa bild -
 

Tuschteckning 1967  -  Tusch-Usch 2 - Brand och rökskadad