- tillbaka - nästa bild -
 

Tuschteckning  i juni 2000 -  Sång av Carina - hos Jorka