Reseberättelse
av
Göran Håkansson

Tillkommen för

Tuna Touring Motorcyklister

1987

 

nästa sida
avbryt - tillbaka

Copyright = upphovsrätt = litterär och konstnärlig äganderätt - Skyddad av Svea rikes lag.