många äro de – mänskorna, som

korsat ens väg

utan att det lät något

vidare - alls

men just du – kom dej för

och sjöng en sång

innan färden stretar på

- divergerande vägar

vidare

och något av dej kom med - mej

vidare

en vackert sjungande sång

- sällsamt

som du ändå äger

vidare         - tillbaka -