cirkulär
 

början förebådar slutet.

livets pris är döden.

dödens pris är pånyttfödelsen.

cirkulärt - med andra ord

 

 

ja, tjära nån – men vem!
 

 

HåG

Svenska flaggans dag 2013

 

- tillbaka -