S O L C E L L E N
- eller, om konsten att leverera mörker -
 

solen            solcellen sladden lampan

 

.Att sätta upp en solcell och dra en ledning till en lampa för att få den att lysa är väl något av det mest överloppa man kan göra.

För det första : Det är ju bara en liten bråkdel av allt flödande
                         solljus som träffar solcellen.

För det andra : Solcellen kan bara som mest omvandla ca. 15%
                        av den infallande energin till elektricitet.

För det tredje : Lampan kan bara i bästa fall leverera ca. 7%
                         av den tillförda energin (från solcellen) som ljus
.

Det återstår alltså bara 1% av den ursprungliga solenergin, som träffade solcellen, i form av återkommet ljus.

Så frågan är om det inte är mest mörker man levererar med en
sådan uppställning.

För övrigt, vem behöver en lampa mitt på dagen när solen ändå skiner å det bästa.   Och på natten när det behövs, går det inte
- för att jorden är i vägen...

 webbaktören i förenklat skick

15 oktober 2003

 

 

 

Copyright = upphovsrätt = litterär och konstnärlig äganderätt - Skyddad av Svea rikes lag.

Copyright   Göran Håkansson   Copyright

- tillbaka -