s v a r t   p å   v i t t

Miljö - lösningen

Låt bli – det är vad det handlar om.

Låt bli att ta bilen
Låt bli att ta flyget
Låt bli att ta oljan och gasen ur backen

Det är dom enklaste - och billigaste  - lösningarna
på miljöproblemen.

 stubben

Men om jag låter bli och inte en och annan annan?
Ja, se då är det förmodligen dom som på det stora hela blir fäder till kommande generationer. Det blir dom som vinner kampen om att ta sig fram.
Och det är därför vi är sådana som vi är – utvalda för att komma först - och glänsa...

Så – då finns det egentligen ingen lösning på miljöproblemen?

Jodå – för att ta sig fram måste det finnas någon sorts miljö att göra det i. Och därför kommer dom framgångsrika människorna att se till att det gör det. Men den torde bli ganska olik det som vi nuförtiden betraktar som omistlig miljö – och natur.

Låt bli – avstå – det är moral det handlar om, men tydligen har vi inte hunnit utveckla en sådan som kan handskas med nutidens tekniska möjligheter så att det blir så bra som möjligt för alla levande.

- tillbaka -
 Upphovsrätt: Göran Håkansson -copyright-  Upphovsrätt: Göran Håkansson