Tranbostenen

Tranbostenen är en märklig sten som numera helt försvunnit, men som i någon liten mån ändå lever kvar, fast numera mest som en notering i gamla hävdatecknares berättelser.
Stenen, eller möjligen bergknallen, fanns tidigare ungefär där Tingshuset, alternativt Norra skolan, nu övertagit läget. Där utgjorde den gränssten mellan Hallsbergs och Kumlas socknar, berättas det.
Stabilt och bra tyckte man säkert förr, och nu, jo pyttsan.

Men lite intressant blir det om man tänker efter en smula vad stenens namn egentligen har att berätta, för dom som vill lyssna.

Det var alltså en sten, eller en bergknalle, där tranan hade sitt bo. Och där hon har det finns inga människor i närheten, inte ens på långt håll. Så vill dom ha det, för säkerhets skull antagligen, och visa av erfarenheter av godtrognare beteenden. Stenen med sitt namn har alltså med all sannolikhet anor långt bortom människans intåg i det som omsider skulle bli Hallsberg. Kanske så långt tillbaka i tiden som när bergknallen Hallsberg var omfluten av grunda vatten. Säg ett par tusen år sedan. Det märkliga är då – vem i all sin dar satte i så fall namnet på stenen. Kanske någon fiskare bortifrån Fallamarkerna, som höjde sej med fin utsikt bort mot Tranbostenen. En som var observant på omgivningarna och som roades av att iaktta vad som skedde runtersikring i vassruggarna. Och som gladdes åt dom ståtliga och roliga tranorna. På håll. Hallsberget i övrigt var totalt obefolkat på den tiden och tåg hade man inte en aning om, inte ens tranorna.
Men möjligen såg platsen, bergknallen som stack upp ur vattnet, ut som tranans hals när den gått och lagt sej för natten… Och kluringen uppe på Falla kom därvid att kalla platsen för Halsberg, som dessvärre senare råkat förvanskas till Hallsberg…

Vem som kommit på det fåniga namnet på Transtenskolan är emellertid känt eftersom en tävling om den saken var utlyst till skolans invigning 1969. En Specialläraren från Norra skolan är den skyldige. Man kan svårligen tänka sej ett fånigare namn på en skola som inte har den minsta anknytning till vare sej tranor eller stenar, belägen som den är på den gamla sjöbottnen vid det som efterhand kom att kallas Långängen. Bottenskolan hade varit ett mer passande namn, som dessutom bättre hade motsvarat skolans ryckte.
Den debatten lämnade dock dom klokare tranorna åt sitt öde, och drog, liksom vattnet.

 


    2013-04-21
Göran Håkansson
   
Text och bild

- tillbaka -